Zrzeczenie

Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym o charakterze ogólnym. Mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani firma Nraf N.V.K., ani osoby trzecie nie udzielają żadnych gwarancji ani gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych w tej witrynie internetowej do jakichkolwiek szczególnych celów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, odpowiedniości lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych elementów graficznych zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Każde poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony internetowej mogą Państwo łączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie znajdują się pod kontrolą thirukkural.net. Nie mamy żadnej kontroli nad naturą, zawartością i dostępnością tych stron. Zamieszczenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie wyrażonych na nich poglądów. Z naszej strony internetowej można odwiedzać inne strony internetowe, korzystając z hiperłączy do tych stron. Chociaż staramy się zamieszczać jedynie linki do użytecznych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad zawartością i charakterem tych stron, a linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znalezionych na tych stronach.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej strony internetowej, inne strony internetowe mogą mieć inne polityki prywatności i warunki, na które nie mamy wpływu.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie strony internetowej. Jednakże thirukkural.net nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony internetowej z powodów technicznych, na które nie mamy wpływu lub według własnego uznania.