முல்லை பி. எல். முத்தையா

Name: முல்லை பி. எல். முத்தையா


Books:
  • திருக்குறள் உவமைகள் - நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட் - 1990